cloud cloud cloud cloud cloud cloud
cloud cloud

Hizmet Sözleşmesi

Son güncelleme: Şubat 2020

NacssHost.com Hizmet Sözleşmesi

  Taraflar

 • Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Nacss Host ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum arasında Nacss Host'a ait olan https://www.nacsshost.com internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

 • Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.


  Konusu

 • İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Nacss Host'a ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir.

 • Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.


  Sorumluluklar

 • Nacss Host müşterinin talebi olan hizmeti sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile Nacss Host ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

 • Ödeme şekli, kdv farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler Nacss Host tarafından bildirilecektir.

 • Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Nacss Host, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin gerekli bilgileri müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili bilgilerin korunması sorumluluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

 • Müşteri, aldığı hizmet dâhilinde Nacss Host tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hosting hesabından faydalanırken Nacss Host tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

 • Müşteri, hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

 • Müşteri, alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait oldugunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

 • Müşteri, hizmeti dâhilinde barındırdığı tüm dosya, döküman, program, web sitesi vb. faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Nacss Host'a herhangi bir kusur iletilemez. Nacss Host, sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Nacss Host, kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya Nacss Host’in kendi veya kullanıcılarından her hangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. Nacss Host hukuka aykırılık teşkil eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silme hakkına sahiptir.

 • Nacss Host, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlülükleri müşteriye aittir. Nacss Host müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen Nacss Host hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan Nacss Host sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece müşterinin sorumluluğundadır.

 • Nacss Host, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş alan adı tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen domain alan adının sahibi müşteridir. Nacss Host bu konuda müşterinin talepleri doğrultusunda domain adı üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından domain adı üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleplerini en kısa sürede yapacaktır.

 • Müşteri, firmayı karalama, olumsuz eleştirme (abartacak şekilde), internet ortamında ya da başka platformda bu tarz kampanyalar düzenlenmesi takdirde hesap ve tüm hizmetleri iptal edilerek, firmamız hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

 • Müşteri, aldığı hizmetin faturasını adresine istediği zaman kargo ücretini kendisi ödemekle yükümlüdür, eğer kargo ücretini ödemeyip kargoyu geri çevirir ise kargo ücreti müşteriye fatura olarak yansıtılır. Eğer müşteri yansıtılan faturayı ödememekte ısrar ederse fatura içeriğindeki ürün ve hizmetler fatura ödenene kadar bloke edilir.

 • Müşteri, bizden kaynaklanmayan yazılımsal bir sorun yaşadığı takdirde firmamızı sorumlu tutamaz. Sunucu hizmetleri unmanaged olarak sağlanmaktadır, tüm sorumluluk müşteriye aittir.

 • Müşteri, siparişini verdiği hizmetin ödemesini yaptıktan sonra en geç 48 saat içerisinde hizmetini teslim alacaktır. Eğer bu süre içerisinde hizmetini teslim alamaz ise, talep ederse ödemesini geri talep edebilecektir.


  İade Koşulları

 • Nacss Host'un kabul gördüğü geri iade isteklerinden, müşteri iade faturası kesemiyor ise KDV oranı kadar kesinti yapar ve banka havale/eft ücretini kestikten sonra kalan ücreti iade eder.

 • Müşteri; sistem üzerine yüklediği kredi yada uzatmak maksadıyla yaptığı sonraki ay/yıl ödemelerini geri iade talep edemez.

 • Müşteri; alan adı, sunucu, yazılım ve diğer hizmetlerde geri iade talep edemez.

 • Geri iade isteği yapıldığı takdirde, Nacss Host bu isteği en erken 5 gün en geç 1 ay içerisinde gerçekleştirme hakkını, şirketin o anki kararına bağlı olarak saklı tutar.

 • Maddelerde yer alan ve geri iade yapılmasınca sakınca görülmeyen bir ürün olsa dahi kampanyalı hiçbir üründe kesinlikle geri iade yapılmamaktadır.

 • Yapılan kampanyalar sonucunda firmamız kampanyayı durdurma, değiştirme, fiyat değişikliği yapma hakkını müşteriye bildirmeksizin gerçekleştirme hakkını saklı tutar.


  Ücret

 • İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dâhil değil ise sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.

 • Nacss Host önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Ücret eğer döviz kuru cinsinden verilmiş ise fatura tarihindeki Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

 • Ödemenin gecikmesi durumunda Nacss Host kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

 • Nacss Host müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti açma ve kapatma hakkını saklı tutar.

 • Nacss Host tarafından aldığınız tüm yazılım hizmetlerinde 1 yıl boyunca kesintisiz yazılım desteği ücretsizdir. Bu sürenin sonucunda güncellemelerle alakalı ücret talep etme hakkını Nacss Host saklı tutar.


  Fesih

 • Müşteri iş bu sözleşmenin her hangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözlesmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 3 günden fazla devam etmesi halinde, Nacss Host hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

 • Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir. Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.


  Hizmeti Askıya Almak

 • Ödeme konusunda problem yaşanması, banka havalesi/eft ile ödeme talimatı olan müşterilerde ödemenin gerçekleşmemesi gibi sorunlarda veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Nacss Host, müşteriye verilen hizmetleri durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

 • Paylaşımlı Hosting hizmetlerinde hosting hizmeti başına en fazla CPU ve RAM kullanım oranı %15'dir. %15'i geçen hosting hizmetleri, ilk uyarının ardından askıya alınır. Bu hususta özel kampanya veya özel paketlerde belirtilen CPU oranları geçerlidir. Belirtilen CPU oranlarını geçen hosting hizmetleri, Nacss Host'ın zor durumda kaldığı durumlarda müşteriye haber vermeksizin kapatması yada iptal etme hakkına sahiptir.

 • Sunucularımız üzerinde gerek telif hakları gerek T.C. yasalarına aykırı içerik bulundurmak yasaktır. Bu içerige; bruteforce-spam-ddos, hack, crack, warez, adult ve her türlü telif hakkı içeren dosyalarda dahildir.

 • Sunucularımız içerisinde hiç bir şekilde Bitcoin Mining, CPU Stress ve Donanımların ömrünü kısaltacak işlemlerin yapılması yasaktır.

 • Sunucu üzerindeki tüm yazılımların güvenliği müşterilerimize aittir. Yazılımınız ile ilgili kaynaklanabilecek herhangi bir konuda hiçbir şekilde Nacss Host sorumlu değildir.

 • Müşteri sunucu hizmetlerinde belirtilen ödeme tarihinde faturasını ödememesi durumunda hizmet 1 gün daha aktif durumda bekletilir. 1. gün sonunda hizmet askıya alınır ve 2. gün sonunda olacaklardan Nacss Host sorumlu değildir.

 • Sunucularımız üzerinden DDoS saldırısı yapılması yasaktır.

 • Böyle durumların tespitinde Nacss Host müşteriye sormaksızın hizmeti durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

  Arıza Durumları

 • Sunucular elektronik olarak çalışan cihazlar olduğundan dolayı gerekli ve optimal şartlar ne kadar sağlanırsa da arıza yapma riskleri bulunmaktadır. Arızalanan sunucuların yedek parça temini kullanılan sunucu markasının teknik servisi tarafından yapılmaktadır.

 • Sunucu yedek parçaları temin süresinden doğacak zararlardan firmamız sorumlu değildir.

 • RAID konfigurasyonundan kaynaklı hatalardan dolayı kurtarılamaz konumuna düşen diskler için veri kurtarma işlemi yapılamamaktadır. Bu durumda RAID yeniden yapılandırılarak yedekleriniz varsa yedekleriniz yüklenir. RAID konfigurasyonu ve yazılımsal hatalardan firmamız sorumlu değildir.

 • Sunucu hizmetleriyle verilen managed hizmetlerde yapılan hatalarda firmamız yaşadığınız veri kaybı veya yaşadığınız zararlardan mesuliyet kabul etmemektedir.

 • Sunucu hizmetlerinde yapılacak veri merkezi veya IP değişikliklerinde sunucuların kapalı duruma gelmesinden firmamız sorumlu tutulamaz. Taşımalarda cihazların aktif hale gelme süresi en az 2, en fazla 5 iş günüdür.


  İletişim

 • Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 • Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

 • Nacss Host sözleşme süresi içinde müşteri'nin beyan ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.